صفحه ۱۰۶

حقانیت خداوند و سایر اصول دین را انکار و جحد می‎کند درحقیقت آن ها را می‎پوشاند و مستور می‎سازد. در اکثر موارد در قرآن، به همین مناسبت به چنین اشخاصی کافر اطلاق شده است.

2 - مشرک به کسی گفته می‎شود که برای خداوند در ذات یا صفات یا افعال و یا در پرستش او شریک قائل شود. در قرآن کریم معمولا به کسانی که در عبادت و پرستش برای خداوند شریک قائل بودند مشرک گفته شده است.

3 - جمله مذکور امری است اخلاقی که از روایات وارده نیز استفاده می‎شود و در دو مورد بالا یعنی کافر و مشرک هم صادق است که باید با اخلاق خوب برخورد شود و حتی در قرآن مجید از سب مشرکین نهی شده است: (و لاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم ) ؛سوره انعام (6)، آیه 108. "خدایان کسانی را که غیر خدا را می‎خوانند سب و توهین نکنید مبادا آنان نیز از روی جهالت و نادانی در حال دشمنی خدا را سب کنند".

آیین هندو

(سؤال) مرحوم علا مه طباطبایی پس از تحقیقاتی در مورد زبان سنسکریت (زبان هندوها) به این نتیجه رسیده که هندوها اهل کتابند. نظر جناب عالی در این مورد چیست ؟

جواب: آیین هندویی کنونی در طول تاریخ به سه شکل تطور یافته است که شکل نخستین آن، آیین ودایی است و شکل دوم آن، آیین برهمنی بوده است. آیین ودا مبتنی بر کتابی قدیمی است که "ودا" نام دارد و در این کتاب خدایان متعدد برای طبیعت مطرح شده است.

هندوها علاوه بر کتبی که نزد برهمنی ها مقدس بود کتب دیگری را مقدس می‎دانند. این کتاب ها عبارتند از: "مهابهاراتا"، "پورانا" و "رامایانا". در اکثر این کتب

ناوبری کتاب