صفحه ۱۰۵

کتابی اعم از آسمانی و غیرآسمانی با آن قابل مقایسه نیست - و با بررسی شخصیت و سیره آن بزرگواران از طریق صحیح آشنا شوید و آنان را الگو و ملاک قرار دهید. بهترین راه برای انتخاب دین برتر، موازنه و مقایسه بین ادیان و گزینش عالی ترین آن ها در ترسیم معارف و خطوط فکری و عملی راه مستقیم هدایت است.

بهاییان

(سؤال) با توجه به این که پیروان آیین بهائیت، همچون مسلمانان و پیروان بسیاری دیگر از ادیان، یکتاپرست هستند و عنادی با سایر ادیان به ویژه اسلام ندارند، مایلم نظر حضرت عالی را درباره پیروان این آیین بدانم. آیا آن گونه که بسیاری معتقدند بهاییان را باید در زمره کفار تلقی کرد؟ آیا نفس اعتقاد به پروردگار یکتا می‎تواند خود عاملی برای تبرئه یک آیین از شائبه الحادی بودن باشد؟

جواب: خاتمیت دین مقدس اسلام از ضروریات دین اسلام است، و بهاییان منکر آن می‎باشند؛ پس نمی توانند مسلمان باشند. و دین آنان از ادیان باطله غیر آسمانی است، ولی در صورتی که به حقوق مسلمانان و مقدسات آنان تعرض و اهانتی نکنند و کارهای خلاف انجام ندهند کسی حق ندارد مزاحم آنان شود. و به مقتضای (لا اکراه فی الدین) سوره بقره (2)، آیه 256. حق نداریم کسی را نسبت به قبول دین مجبور و مکره نماییم، بلکه هیچ گاه با اجبار و اکراه، اعتقاد و ایمان نه حاصل می‎شود و نه از بین می‎رود.

کافر و مشرک

(سؤال) 1 - کافر را تعریف کنید. 2 - مشرک را تعریف کنید. 3 - آیا قاعده "آنچه را بر خود می‎پسندی بر دیگران بپسند و آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند" بر دو گروه بالا وارد است ؟

جواب: 1 - لغت "کفر" به معنای پوشاندن و ستر است؛ و شخص کافر چون

ناوبری کتاب