صفحه ۱۰۴

به مقتضای آیه شریفه: (و لقد کرمنا بنی آدم و...) سوره اسراء (17)، آیه 72. یک ارزش ذاتی دارد و از نظر تدین او به دین حق ارزش ثانوی خواهد داشت. درحقیقت تفاوت ادیان و صحیح و سقیم بودن آن ها به صاحبانش ارزش ثانوی می‎دهد.

بازگشت به دین زرتشت

(سؤال) من می‎خواهم به دین پدریمان برگردم، زرتشتی بشوم ! آیا شما مثل... زرتشتیان را کافر می‎دانید؟ آیا من از نظر شما و قرآن کافر می‎شوم اگر زرتشتی بشوم ؟

من یک میهن پرست هستم و کشورم ایران را دوست دارم ولی دیگر خسته شده ام. بعضی از جوانان ایران دارند زرتشتی می‎شوند. این دین پدرانمان بود، من دوست ندارم به من توهین بشود.

جواب: اولا: در انتخاب دین هرچند هیچ اکراه و اجباری نه معقول و ممکن است و نه ارزشی دارد: (لا اکراه فی الدین) ،سوره بقره (2)، آیه 256. اما مثل انتخاب نوع لباس و غذا و مانند آن نیست که انسان از هر کدام خوشش آمد انتخاب نماید، بلکه انتخاب دین و ایدئولوژی باید از روی دلیل محکم و عقل پسند باشد. و انسان طبعا و منطقا تسلیم دلیل و استدلال خواهد بود. بنابراین شما اگر اسلام را از روی دلیل و منطق انتخاب کرده بودید منطقا بدون دلیل نمی توانید آن را رها و دین دیگری را انتخاب نمایید؛ و اگر بدون دلیل و از روی تقلید و یا تبعیت از محیط و مانند آن بوده است، و از همین جهت اکنون آن را رها و دین زرتشتی را انتخاب کرده اید ارزشی ندارد و ممکن است در آینده از دین دیگری خوشتان بیاید.

و ثانیا: علت خسته شدن و زدگی شما از اسلام، اگر عمل و رفتار من و امثال من می‎باشد، باید متذکر شوم که من و امثال من معیار و ملاک و الگوی اسلام نیستیم؛ بلکه قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص) و عترت معصوم (ع) ملاک واقعی و الگوی حقیقی اسلام می‎باشند؛ و شایسته است شما با مطالعه و تحقیق پیرامون معارف بلند قرآن - که هیچ

ناوبری کتاب