صفحه ۹۸

(210) سؤال: یکی از راههای جلوگیری از بارداری که بسیار متداول است بستن لوله های زن یا مرد است، و اهل فن می‎گویند هر وقت آنها بخواهند می‎توانند با یک عمل جراحی آن را مجددا باز نمایند؛ آیا این عمل مصداق عقیم نمودن حرام است یا خیر؟

جواب: اگر باز کردن آن ممکن باشد حکم عقیم کردن را ندارد؛ بنابراین اگر این عمل مستلزم خلاف شرع نباشد اشکال ندارد؛ و اگر مستلزم ارتکاب خلاف شرع باشد، مثل اینکه مستلزم نگاه نامحرم به عورت باشد، فقط درموارد ضرورت جایز است.

(211) سؤال: اگر روش پیشگیری از بارداری متوقف بر عمل حرامی مانند نگاه کردن پزشک به عورت باشد، در چه صورت این حرمت برداشته می‎شود؟ آیا محدود به صورتی می‎شود که ضرر به سلامتی بچه یا مادر شیرده یا ترس از نقص خلقت فرزند جدید درمیان باشد، یا شامل هر نوع ضرر و یا رعایت مصلحتی می‎شود؟

جواب: ارتکاب امر حرام جایز نیست، مگر در صورت تزاحم با مصلحت لازم الاستیفایی که شرعا دارای اهمیت بیشتری باشد؛ و در این جهت موارد مختلف است.

(212) سؤال: در میان پزشکان متخصص دو نظریه در رابطه با دستگاه درون رحمی (IUD) وجود دارد؛ یکی اینکه از انعقاد نطفه جلوگیری می‎کند، و دیگری اینکه بعد از انعقاد نطفه موجب دفع آن می‎گردد. حال تکلیف در دو مورد زیر چیست ؟

الف: استفاده از آن در صورتی که بین دو نظریه شک داشته باشیم.

ب: استفاده از آن در صورتی که از نظریه دوم تبعیت نماییم.

جواب: اگر این دستگاه فقط از انعقاد نطفه جلوگیری کند، استفاده از آن جایز است؛ و در این صورت در غیر موارد ضرورت باید مستلزم ارتکاب حرام دیگری نباشد؛ ولی اگر این دستگاه نطفه بسته شده را دفع نماید، استفاده از آن جایز نیست، مگر در صورتی که آبستن شدن برای سلامت زن مضر باشد.

ناوبری کتاب