صفحه ۹۴

(203) سؤال: بیمار مبتلا به سندرم سوئیر (swyer) به علت عدم وجود گوناد - که بیضه ها یا تخمدانها را می‎سازد - دارای دستگاه تناسلی خارجی زنانه و رحم و لوله های رحمی است ولی از نظر ژنتیک و ماهیت وجودی، مرد تلقی می‎شود و دارای وضعیت کروموزوم (46xy) می‎باشد، و به دلیل داشتن رحم از نظر پزشکی می‎توان از طریق (IVF) نطفه بارور شده غیر از خودش را در رحم او منتقل نمود تا بارور شود؛ آیا این کار از نظر شرعی جایز است ؟

جواب: اشکال دارد، مگر اینکه حفظ جنینی بر آن متوقف باشد.

ناوبری کتاب