صفحه ۸۱

فصل دهم: زنان و زایمان

دخالت مردان در امور زنان

(164) در کارهای مربوط به زایمان که مستلزم تماس یا دیدن زنان است فقط زنان می‎توانند دخالت نمایند؛ مگر اینکه زن متخصص وجود نداشته باشد، یا مراجعه به او مستلزم عسر و حرج باشد، و یا اینکه پزشک مرد از تخصص بیشتری برخوردار باشد به گونه ای که عدم مراجعه به او غیر عقلایی تلقی شود.

(165) در صورتی که مرد امور مربوط به زایمان را انجام می‎دهد حتی الامکان باید از دستکش استفاده نماید تا از تماس مستقیم با بدن زن اجتناب شود؛ ولی اگر استفاده از دستکش ممکن نبود، در تماس با بدن زن به مقدار ضرورت اکتفا نماید. همچنین تا جایی که ممکن است از نگاه مستقیم به بدن زن پرهیز نماید و به حداقل ممکن اکتفا نماید.

(166) زنی که می‎خواهد وضع حمل نماید در صورتی که شوهر او پزشک متخصص باشد جایز نیست برای وضع حمل به پزشک مرد یا زن دیگر مراجعه نماید، مگر در مواردی که پزشکان دیگر از تخصص بالاتری برخوردار باشند که سلامتی زن و یا کودک به آن نیاز دارد و یا اینکه شوهر او از این کار امتناع ورزد.

(167) زن در اتاق زایمان باید در معرض دید نامحرم قرار نداشته باشد؛ و لازم است از ورود نامحرم جلوگیری شود. مگر کسانی که جواز ورودشان در مواقع ضرورت در مسائل بالا گذشت.

عمل جراحی برای خروج جنین

(168) اگر جنین در رحم مادر بمیرد باید به آسانترین راه او را بیرون آورند، هرچند ناچار شوند او را قطعه قطعه کنند.

ناوبری کتاب