صفحه ۶۹

جواب: در حدی که حفظ سلامت بیماران در آینده توقف بر آن دارد اشکال ندارد، ولی تجاوز از حد ضرورت جایز نیست.

(137) سؤال: در بیمارستانها و مراکز آموزشی، دانشجویان پسر و دختر جهت یادگیری و آموزش مبادرت به انجام زایمان، کورتاژ و... می‎نمایند، نظر مبارک در این خصوص چیست ؟

جواب: اگر زن به اندازه لازم برای تربیت وجود نداشته باشد و یا داوطلب نمی شوند، استفاده از مرد در حد ضرورت اشکال ندارد.

ضمانت در دوران دانشجویی

(138) سؤال: در مراکز آموزشی که برای آینده پزشک متخصص تربیت می‎نمایند و به دلیل کمی مهارت دستیاران و دانشجویان عوارض و خطراتی متوجه جان بیمار می‎گردد در صورت نقص عضو و فوت بیمار چه کسی ضامن است ؟ پزشک اصلی، دستیار یا...؟

جواب: مباشر عمل ضامن است.

(139) سؤال: در کلیه درمانهای دندانپزشکی که توسط دانشجو انجام می‎شود (وظایف آموزشی)، چون کار عملی است گاهی باعث خسارت و بعضی اوقات موجب از دست دادن دندان یا عوارض دیگر می‎شود؛ در این صورت چه کسی ضامن است ؟ دولت، پزشک مسئول، دانشجو یا...؟

جواب: مباشر ضامن است.

(140) سؤال: مشاهده شده که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال مثل فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می‎کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می‎شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنان اخذ می‎شود، آیا این کار جایز است ؟

جواب: جایز نیست و ضامن هستند.

ناوبری کتاب