صفحه ۶۱

شوند در صورت تجویز پزشک و ایجاد عارضه آیا پزشک مسئولیتی به عهده خواهد داشت ؟

جواب: با شرط عدم ضمان و رعایت اهم و مهم و با توجه دادن بیمار به عواقب احتمالی مصرف دارو، پزشک مسئول نیست.

(112) سؤال: با توجه به گستردگی زیاد علوم پزشکی که واقعا امکان فراگیری و به حافظه سپردن تمام بیماریها و تمام داروهایی که برای همه بیماریها مؤثرند و نیز عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشک به خاطر فراموشی بنا به حدس خود - چه در موارد اورژانس و چه غیر آن - جهت نجات جان و یا تسکین آلام بیمار سهوا اقدام به تجویز دارویی غیرمؤثر بر بیماری کند که او را متحمل هزینه بیهوده و یا عوارض جانبی نماید، در این صورت آیا پزشک مسئول و مدیون است ؟ (در صورتی که امکان ارجاع به متخصص دیگری هم نباشد).

جواب: در صورتی که به حدس و گمان تجویز دارو کرده و احتمال عقلایی و قوی بر مفیدبودن دارو نمی داده مسئول است؛ خصوصا اگر شرط عدم ضمان نکرده باشد؛ و اگر تجویز داروی مضر در اثر سهو و نسیان باشد با شرط عدم ضمان مسئول نیست.

(113) سؤال: هر سال، هر ماه و حتی هر روز کشفیات و یا نتایج تحقیقات جدیدی در مورد جنبه های مختلف علوم پزشکی اعلام می‎شود که روشهای تشخیصی یا درمانی جدید، داروهای متفاوت و جدید یا مواد غذایی مؤثر جدید برای انواع بیماریها پیشنهاد می‎شود، و برعکس برخی روشها یا داروها یا مواد قبلی کاملا غیرمؤثر و یا مضر معرفی می‎شوند؛ آیا پزشک در قبال عوارض یا هزینه های بیهوده ناشی از روشهایی که در گذشته مطرح بوده اند مسئول می‎باشد؟

جواب: پزشک با فرض عدم تقصیر، معصیت کار نیست؛ و اگر از گفته کاشفین جدید یقین به مضربودن داروهای مصرف شده حاصل نشود ضامن هم نیست؛ ولی اگر معلوم شود که دارو موجب ضرر مالی یا جانی برای بیمار شده در صورتی که شرط عدم ضمان نکرده باشد هر خسارتی را که مستند به پزشک باشد ضامن است.

ناوبری کتاب