صفحه ۳۹

اگر باز می‎کردند راه نجات وجود داشت؛ بعضی از قضات آن را جزو قتل عمد دانسته اند و بعضی تردید دارند. لطفا حکم آن را بیان فرمایید، و نیز حکم اطبایی که به گواهی پزشک قانونی در این مورد کوتاهی کرده اند را بیان فرمایید.

جواب: در فرض سؤال، مرگ مستند به ضارب است؛ گرچه امکان داشته از آن جلوگیری و معالجه شود؛ و اگر آلت قتاله باشد برای ضارب قتل عمد محسوب است؛ و پزشک مقصر باید تعزیر شود، پس در فرض سؤال مرگ به پزشک مستند نیست.

هزینه درمان

(61) سؤال: در اثر تصادف یا نزاع، ضربه به کلیه های شخصی وارد و کلیه ها از بین رفته، یا اینکه دائما یا اغلب اوقات باید تحت معالجه و مراقبت پزشک باشد؛ لطفا بفرمایید معالجه به عهده ضارب است یا مضروب ؟ در صورتی که به عهده مضروب باشد ممکن است دیه کفایت معالجه را نکند، جریان را چگونه باید اصلاح نمود؟ و به طور کلی تکلیف قاضی در این موارد برای صدور حکم چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب هزینه معالجه هرچند بیشتر از دیه باشد بر عهده ضارب است.

ناوبری کتاب