صفحه ۳۶

شکافتن یکی از شریانهای وی باشد، بفرمایید:

الف: آیا انجام این کار جایز است یا خیر؟

ب: آیا انجام این عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت دیه می‎باشد یا خیر؟

ج: اگر پرداخت دیه لازم باشد، پرداخت آن به عهده کیست ؟

جواب: در مفروض سؤال جایز است، و ظاهرا دیه هم ندارد (ما علی المحسنین من سبیل).

(48) سؤال: در صورتی که فوت بیمار مشکوک باشد تکلیف چیست ؟ آیا می‎توان در این فرض چیزی به او تزریق کرد تا نسبت به مرگ او یقین حاصل شود؟

جواب: با احتمال حیات جایز نیست.

گواهی پزشکی

(49) گواهی پزشک واجد شرایط درباره جنایات و جراحات در صورتی که مستند به حس باشد معتبر است؛ ولی آنچه از روی حدس و گمان پزشک باشد برای اثبات دیه یا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.

(50) تشخیص پزشک برای اجرای حدود در اثبات گناهان جنسی - مثل زنا یا لواط - کفایت نمی کند؛ و اثبات این جرایم فقط با اقامه بینه یا اقرار متهم می‎باشد، با رعایت شرایطی که برای بینه و اقرار بیان شده است.

(51) اگر از گفته پزشک یقین به مرگ شخصی پیدا شود تجهیز و دفن او جایز است؛ در غیر این صورت باید تا حصول یقین صبر کرد.

(52) پزشک باید از صدور گواهی های خلاف واقع خودداری نماید.

(53) سؤال: آیا تشخیص پزشک در اصل تحقق زنا یا لواط و حصول دخول در قبل یا دبر، شرعا کافی است یا حتما باید اقرار یا بینه اقامه شود؟

جواب: در فرض مسأله اثبات حد از طریق اقرار و یا بینه می‎باشد، و تشخیص پزشک موجب حد نمی شود.

(54) سؤال: آیا حاکم شرع می‎تواند برای اثبات زنا یا لواط، پایه و اساس علم خود را نظریه پزشک قانونی قرار داده و متهمان را جهت معاینه و انجام آزمایشات

ناوبری کتاب