صفحه ۳۲

معمولا منجر به کاهش عمر دندان و دربرداشتن هزینه درمانی اضافی برای بیمار می‎گردد؛ آیا این خطای سهوی و عملی دندانپزشک موجب ضمان و مدیون شدن او می‎شود؟

جواب: پزشک ضامن و مدیون است مگر اینکه بیمار رضایت دهد.

دیه دندان

(42) اگر تمام دندانهای کسی را از بین ببرند، دیه آن مانند دیه قتل است؛ و دیه هرکدام از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد در بالا و شش عدد در پایین می‎باشد، پنجاه مثقال شرعی طلای سکه دار است؛ و دیه هرکدام از شانزده دندان عقب دهان بیست و پنج مثقال شرعی طلای سکه دار است. (هرمثقال شرعی طلای سکه دار معادل ‏3/456 گرم می‎باشد).

(43) در صورتی که بر اثر ضربه ای دندان کسی سیاه شود یا بشکند، شخص ضربه زننده باید دیه بدهد، و معالجه آن بعد از وقوع جنایت از دیه نمی کاهد.

ناوبری کتاب