صفحه ۳۰

(33) سؤال: در دندانپزشکی وسیله ای مورد استفاده قرار می‎گیرد به نام "توربین" که توسط آن پوسیدگی های دندان را تراش می‎دهند و در هنگام تراش از قسمتی از همین وسیله به طور خودکار آب بر روی دندان و محل تراش پاشیده می‎شود، با ذکر این نکته که منبع آب مذکور در بعضی از "یونیت ها" (دستگاههای دندانپزشکی) متصل به آب کر و در بعضی متصل به آب قلیل می‎باشد، با توجه به توضیحات مذکور، در هنگام کار با توربین مذکور، در صورت آلوده به خون بودن محیط دهان، ترشحات خارج شده از محیط دهان بیمار که بر لباس و بدن دندانپزشک و خود بیمار برخورد می‎کند در هر کدام از یونیتهای متصل به آب کر و آب قلیل چه حکمی دارد؟

جواب: اگر ترشحات از آب خون آلود باشد نجس است و هم چنین بنابر احتیاط اگر از آب قلیل متصل به آب خون آلود باشد، وگرنه پاک است.

(34) سؤال: در یونیت ها (دستگاههای مخصوص دندانپزشکی) وسایلی هست به نام "پوار آب" یا "پوار هوا"، که آب یا هوا را با فشار زیاد خارج می‎کند و جهت شستشو و خشک کردن محیط دهان و دندان مورد استفاده قرار می‎گیرد. با این توضیح لطفا بفرمایید در صورت آلوده به خون بودن محیط کار، ترشحات ناشی از پوار آب (وسیله تولید آب با فشار به داخل دهان) در صورت متصل بودن به آب کر یا قلیل هنگام برخورد با لباس و بدن دندانپزشک یا بیمار چه حکمی دارد؟

جواب: حکم آن حکم مسأله قبل است.

(35) سؤال: به طور کلی فرو بردن خون که از محل کشیده شدن دندان تا مدتی جریان دارد و با بزاق دهان مخلوط می‎گردد چه حکمی دارد؟

جواب: فرو بردن خون یا آب خون آلود جایز نیست، مگر اینکه بی اختیار فرو رود.

(36) سؤال: دندان مصنوعی - اعم از ثابت و متحرک - و نیز موادی که با آن دندان را پر می‎کنند، آیا جزو باطن است که با ملاقات با نجاست نیاز به تطهیر ندارد، یا آن که در صورت ملاقات با خون یا غیر آن باید تطهیر شود؟

جواب: بنابر احتیاط تطهیر شود.

ناوبری کتاب