صفحه ۲۶

عمومی تعزیر وی جایز است یا نه ؟

جواب: دیه بدهکار است، چون قتل شبه عمد است؛ و جواز تعزیر هم بعید نیست.از دیدگاه آیت الله العظمی منتظری حکم تعزیر اختصاص به شلاق ندارد و شامل جریمه مالی و سایر محدودیتها نیز می‎گردد، و به طور کلی باید به گونه ای باشد که موجب تنبه و اصلاح گناهکار باشد.

ناوبری کتاب