صفحه ۱۸۷

دچار بیماری لثه می‎باشند و بعضا خودبه خود خون از لثه هایشان خارج می‎گردد، آیا این مسأله مضر به صحت احرام آنها خواهد بود؟

جواب: فرض مذکور مضر به احرام نیست.

(432) سؤال: در صورت تمکن و مقدوربودن (از نظر زمانی و مالی) آیا بر چنین بیماری لازم است قبل از رفتن به حج به مداوای لثه های خود اقدام نماید؟

جواب: بنابر احتیاط اقدام نماید.

(433) سؤال: فردی احتمال می‎دهد هنگام احرام بستن در حج، در صورت مسواک زدن ممکن است مقداری خون از دهانش خارج گردد؛ مسواک زدن چنین فردی آیا جایز است ؟

جواب: مجرد احتمال مانع از مسواک نیست ولی با مظنه و یا عادت احوط ترک است.

ناوبری کتاب