صفحه ۱۶۲

جواب: اگر مسکر نباشد و از مسکر مایع بالاصالة هم گرفته نشده باشد نجس نیست؛ و در غیر موارد ضرر، حرام هم نمی باشد و تشخیص آن با اهل خبره است.

(356) سؤال: آیا الکل صنعتی که در انواع ادکلن ها و عطرها و برخی رنگها و داروها به کار می‎رود پاک است یا خیر؟

جواب: اگر کسی بداند مسکر است یا از مسکر مایع بالاصالة گرفته شده یا اینکه بالعرض متنجس شده است باید اجتناب نماید؛ و هرکسی شک داشته باشد برای او اشکال ندارد؛ ولی اگر همان الکل مسکر است و برای مصارف غیرخوردنی به آن سمی اضافه کرده باشند نجس است.

(357) داروهای خارجی اعم از مایعات (مثل شربت) و جامدات (مثل قرص) و نیز عطرها و صابونها و پودرهایی که احتمال داده می‎شود در آنها از الکل مست کننده یا نجاسات استفاده شده است، تا یقین به وجود این گونه مواد در آنها حاصل نشود محکوم به طهارت و حلیت هستند.

ماءالشعیر

(358) ماءالشعیر پاک است، ولی فقاع (آب جو) که مست کننده است حرام و نجس می‎باشد.

داروهای وارداتی

(359) سؤال: با توجه به اینکه برخی از داروهای ضروری و حیاتی از منابع حرام یا نجس تهیه می‎گردند و اصولا این گونه داروها از کشورهای خارج و غیرمسلمان وارد می‎شوند، حکم شرعی مصرف این گونه داروها برای انسان و نیز معامله بر روی آنها چیست ؟ همچنین ژلاتین وارداتی کپسولها که معمولا از روده خوک یا گوسفندی که ذبح غیر شرعی شده تهیه می‎شود، حکم آنها را بیان فرمایید.

جواب: در صورتی که به نجاست آنها یقین داشته باشید، استفاده از آنها جایز نیست؛ مگر در مواردی که مداوا منحصر به آنها و نیز معالجه آن بیماری لازم باشد؛ و

ناوبری کتاب