صفحه ۱۶۱

فصل بیست و یکم: دارو

معالجه با مواد حرام

(351) معالجه با چیزهای حرام - مثل خوردن شراب و الکل - جایز نیست؛ مگر اینکه معالجه منحصر به آنها باشد، که در این صورت باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

(352) معالجه با چیزهایی که خوردن آنها برای بدن ضرر دارد - مانند داروهایی که موجب سقط جنین می‎شود، یا چیزهایی که مزاج را منحرف می‎کند و یا چیزهایی که قوای بدن را مختل می‎نماید - حکم معالجه با چیزهای حرام را دارد.

(353) ملاک در اینکه چیزی مضر به بدن است، علم یا گمان و یا احتمال عقلایی است.

استفاده از الکل

(354) الکل صنعتی و شیمیایی تا زمانی که یقین به نجاست آنها پیدا نکرده ایم، پاک می‎باشند.

(355) سؤال: نجاست و حرمت استفاده از الکل اتیلیک (اعم از منابع تخمیری، شیمیایی، صناعی) در طب و داروسازی به صورت موضعی، خشک کننده، ضدعفونی کننده و خوراکی اعم از اینکه خوردن آن جنبه دارویی داشته باشد مثل سم زدایی متانول و یا به صورت جزئی و فرعی در یک فراورده دارویی مایع به عنوان حلال یا محافظ وارد شده باشد، را تعیین فرمایید. لازم به توضیح است که در تهیه مواد اولیه نیز در بسیاری موارد، الکل مصرف می‎شود؛ یعنی تماس با الکل وجود دارد.

ناوبری کتاب