صفحه ۱۶

(6) اگر پزشک معالج بتواند فقط با نگاه کردن بیمار نامحرم را معاینه کند لمس بدن او جایز نیست؛ و اگر بتواند فقط با لمس کردن این کار را انجام دهد، نگاه کردن جایز نخواهد بود؛ و در هر حال باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

(7) گرفتن نبض و فشار خون و عمل به سایر دستورات پزشک توسط جنس مخالف اشکالی ندارد، به شرط اینکه جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اکتفا شود.

(8) سؤال: با توجه به اینکه جهت معاینه ساده پروستات حتما باید از طریق مقعد بیمار را مورد بررسی قرار داد، یا در بسیاری از بیماریهای ادراری و تناسلی مشاهده و گاه لمس آنها ضروری است، همچنین طبق نظریه های علوم پزشکی یکی از معایناتی که امروزه در هر بیماری جزو معاینات اصلی به شمار می‎آید عملی به نام "توشه رکتال" است که یک نوع معاینه نظری و لمسی از طریق مقعد می‎باشد، از سوی دیگر یکی از دقیق ترین روشهای تعیین درجه حرارت فرد از طریق مقعد است و این معاینات گاهی به خاطر احتیاط در جهت تشخیص یا رد برخی از بیماریها انجام می‎شود و گاهی در تشخیص برخی بیماریها بسیار مؤثر و روش کم خرج و ساده ای به نظر می‎آید؛ حال آیا پزشک مجاز است چنین معایناتی را بر روی بیمار بدون اشکال شرعی انجام دهد؟ در ضمن استفاده از آینه همیشه امکان ندارد و به علاوه عمل لمس را باید با دید کامل انجام داد.

جواب: اگر تشخیص بیماری یا مداوا متوقف بر نظر و لمس مستقیم و بدون دستکش باشد، بدون تجاوز از مقدار لازم جایز است، و کوتاهی جایز نیست.

(9) سؤال: آیا احکامی که درباره معالجه بیماران توسط پزشکان گفته شده است شامل پرستاران یا کسانی که در آزمایشگاهها و... مشغول به کار هستند نیز می‎شود؟

جواب: فرقی نمی کند.

(10) سؤال: در حکم نظر و یا لمس بدن مرد و زن نامحرم، آیا فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان می‎باشد؟

جواب: نگاه به بدن غیرمسلمان نامحرم که خود را نمی پوشاند اگر از روی شهوت نباشد و مفسده ای بر آن مترتب نیست مانعی ندارد؛ ولی بنابراحتیاط به جاهایی از

ناوبری کتاب