صفحه ۱۴۹

فصل نوزدهم: آزمایشهای پزشکی

آزمایشهای تشخیصی

(324) کلیه آزمایشهای تشخیصی و درمانی اگر مستلزم لمس و نظر حرام یا کارهای حرام دیگر نباشد جایز است؛ و اگر مستلزم لمس یا نظر حرام باشد جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

(325) نمونه گیری از افرادی که مشکوک به بیماریهای مقاربتی هستند و بایستی حتما با نگاه به اعضای تناسلی و لمس آنها نمونه گیری کرد، در صورت ناچاری و ضرورت جایز است؛ به شرط آنکه به مقدار ضرورت اکتفا شود.

(326) سؤال: در مواردی که به دلایل مختلف پزشکی، حقوقی و قضایی نیاز به آزمایش نطفه مرد (اسپرم) می‎باشد، این مسأله در مورد افراد متأهل تا حدی قابل حل بوده و می‎توان با راهنمایی نطفه را به طریق حلال به دست آورده و به آزمایشگاه تحویل نمایند؛ ولی در مورد افراد مجرد که ضرورت بررسی نطفه محرز است و بایستی از طریق استمناء نطفه را به آزمایشگاه تحویل دهد و راهی غیر از انجام این عمل نیست، تکلیف چیست ؟ آیا مسئولان آزمایشگاه در صورت انجام، در معصیت فرد دخیل هستند یا خیر؟

جواب: رفع ضرورت فرضا با ازدواج موقت امکان پذیر است.

آزمایشهای تحقیقاتی

(327) آزمایشهای تحقیقاتی از هر نوعی که باشد تا اندازه ای که خطر جانی و ضرر مهم نداشته باشد و مستلزم عمل حرامی نباشد، با رضایت آزمایش شونده اشکال ندارد.

ناوبری کتاب