صفحه ۱۳۰

جواب: بدون رضایت او جایز نیست و با رضایت او در صورتی که ضرر قابل توجهی برای او نداشته باشد و حیات مسلمان دیگری متوقف بر آن باشد مانع ندارد.

(289) سؤال: تهیه عضو برای پیوند از محکومین در دادگاهها و محاکم به دو حالت متصور است:

الف: در مورد محکومین به اعدام یا حبسهای طویل المدت، آیا قاضی یا حاکم شرع می‎تواند به لحاظ مصلحت، تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهدای عضوی برای نجات مسلمانی از بیماری یا مرگ نماید یا خیر؟

ب: در مورد افرادی که به هر دلیل و جرم بایستی قصاص شوند، آیا می‎توان گذشت اولیای دم و رضایت آنان را اگر منوط به اهدای عضوی برای پیوند باشد پذیرفت و از اعدام متهم در صورت موافقت برای هدیه عضو (با درخواست و رضایت اولیای دم) صرف نظر نمود؟

جواب: فرض "الف" محل اشکال است، ولی جواز فرض "ب" در صورت توافق قاتل و اولیای مقتول بعید نیست.

(290) سؤال: تهیه عضو برای پیوند در مورد کسانی که به دلایلی غیر از قصاص محکوم به اعدام می‎شوند (با اجازه و رضایت خود متهم) در بیمارستان و اتاق عمل برای پیوند به افراد مسلمان نیازمند و نجات جان آنان چه حکمی دارد؟ یعنی در مواردی که شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص ننموده، با این کار که برداشتن عضو (مثل قلب، ریه، کبد و...) است پس از بیهوشی، متهم فوت خواهد کرد که نوعی اعدام تلقی خواهد شد، چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که حکم اعدام توسط قاضی جامع الشرایط صادر شده و برداشتن عضو نیز با رضایت محکوم به اعدام است، جواز آن بعید نیست.

(291) سؤال: پیوند عضوی که به علت جاری نمودن حد قطع شده به خود فرد یا فرد دیگر جایز است یا خیر؟

جواب: اگر در اختیار سارق قرار گیرد برای او مانع ندارد، ولی اگر قاضی شرع جامع الشرایط مصلحت نداند می‎تواند در اختیار او قرار ندهد؛ و در هر صورت پیوند آن به فرد دیگر ظاهرا مانع ندارد.

ناوبری کتاب