صفحه ۱۲۹

تخمک نیست ولی بعد از اینکه پیوند شد و جزو بدن زن دوم شد تخمک در آن تولید می‎شود در این صورت نیز مانعی ندارد؛ و قطع تخمدان یا فروش آن نیز اگر موجب خطر یا ضرر قابل توجه برای صاحب آن نباشد مانعی ندارد، و فرزند ملحق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک است و زن اجنبی اگر صاحب تخمک نباشد حکم مادر را ندارد؛ و قطع تخمدان از میت زن دیه دارد و آن را از طرف میت صدقه دهند.

(285) سؤال: اگر احتمال بدهیم برداشتن یک یا چند عضو از شخصی که زنده است در آینده نزدیک یا دور وی را دچار عوارض خفیف یا شدید کند و از طرفی نجات جان بیمار دیگری وابسته به همین کار باشد و مورد دیگری نیز در دسترس نباشد، آیا مجازیم بدون آگاهی دادن به شخص صاحب عضو، چنین کاری را انجام دهیم ؟ اگر به وی اطلاع دهیم و با تمایل وی عضو پیوندی را از بدنش خارج کنیم، در صورت ایجاد عارضه در وی، آیا پزشک مسئول است ؟

جواب: بدون اجازه صاحب عضو حق برداشتن عضو او را نداریم و هم چنین در صورتی که برای او ضرر قابل توجه و غیر قابل جبرانی داشته باشد.

(286) سؤال: اگر مطمئن باشیم و یا احتمال عقلایی دهیم که پیوند عضو رد خواهد شد و در نهایت مفید نخواهد بود، آیا مجازیم از بدن فرد زنده یا مرده دیگری عضوی را جدا و به آن بیمار پیوند بزنیم ؟

جواب: جایز نیست.

(287) سؤال: با توجه به اینکه بعد از پیوند، شیمی درمانی ضروری به نظر می‎رسد و همین عمل باعث عوارض خفیف یا شدید در بیمار می‎گردد، آیا پزشکی که مجبور به انجام این کار جهت عدم رد پیوند می‎باشد در ایجاد عوارض آن مسئول است ؟

جواب: با شرط عدم ضمان و رعایت احتیاط لازم و دقت کافی و اکتفا به مقدار ضرورت مسئول نیست.

(288) سؤال: با توجه به نیاز امروز جامعه به پیوند کلیه، آیا می‎توان قبل از مرگ، هنگامی که طبق نظر پزشکان معالج مرگ انسان مسلم باشد، یک کلیه او را درآورد و او را با یک کلیه که قابل حیات است به حال خود واگذاشت و یا هر دو کلیه را درآورد؟

ناوبری کتاب