صفحه ۱۲۸

آزمایش های مربوطه از طرفین، تشخیص داده اند که پیوند مفید می‎باشد. با توجه به وضعیت بدی که احتمال خطر مرگ بیمار داده می‎شود و فقط با پیوند کلیه برادرش نجات پیدا می‎کند تکلیف شرعی را اعلام فرمایید.

جواب: اگر زنده ماندن مریض متوقف بر اعطای کلیه باشد فرد عاقل و بالغ می‎تواند کلیه خود را با عدم ضرر قابل توجه و گرفتن پول یا تبرعا به او اعطا کند؛ ولی کسی که خودش رشد فکری ندارد، ولی او نمی تواند اجازه دهد و بدون اجازه هم جایز نیست، مگر اینکه برای او ضرر نداشته باشد و از نظر اقتصادی به مصلحت او باشد.

(282) سؤال: در چه سنی اهدای کلیه جایز است ؟ آیا برای انسان غیربالغ در صورتی که ولی او اجازه دهد این کار جایز است ؟

جواب: در مورد غیربالغ جایز نیست، مگر اینکه برای او ضرر نداشته باشد و از نظر اقتصادی به مصلحت او باشد؛ و در مورد بالغ اگر از نظر رشد عقلی کامل باشد و خطر جانی هم نداشته باشد اشکال ندارد.

(283) سؤال: آیا اهدای کلیه شخص نامحرم به دیگری جایز است ؟

جواب: در مواردی که اصل اهدا و پیوند جایز باشد، زن و مرد و محرم و نامحرم فرقی ندارد.

(284) سؤال: آیا پیوند تخمدان زن اجنبی (مانند پیوند کلیه) به زوجه برای باردار شدن جایز است ؟ و اگر جایز است آیا:

الف: دیه دارد؟

ب: تخمدان را می‎توان فروخت ؟

ج: حکم اولاد زوجه چگونه است ؟

د: زن اجنبی حقی مانند مادر بودن پیدا می‎کند یا خیر؟

جواب: اگر تخمدان فقط ظرفی باشد که تخمک های زن دوم پیوند شده را در خود نگهداری می‎کند - مثل کلیه که چیزی از صاحب اصلی کلیه همراه خود ندارد - در این صورت مثل پیوند کلیه اشکالی ندارد؛ ولی اگر تخمدان محتوی تخمک های زن اول باشد و آنها را در رحم زن دوم به ثمر می‎رساند اشکال دارد، و اگر تخمدان فعلا حاوی

ناوبری کتاب