صفحه ۱۱۵

شرعی یا قبیح عرفی گردد.

(258) سؤال: دختری از کودکی لباس مردانه می‎پوشیده و حالا که بزرگ شده خود را مرد می‎داند و با استفاده از داروهای شیمیایی حالت مردانه در او ایجاد شده و با مراجعه به پزشک درخواست تغییر جنسیت خود را نموده است؛ آیا پزشک مجاز به تغییر جنسیت می‎باشد؟ همچنین مردی که در اثر پوشیدن لباس زنانه از بچگی و مسائل دیگر تمایلات زنانه پیدا کرده آیا می‎تواند تغییر جنسیت دهد؟

جواب: اگر زن تمایلات مردانه دارد می‎تواند تغییر جنسیت دهد؛ همچنین است مرد اگر تمایلات زنانه داشته باشد.

(259) سؤال: با توجه به اینکه تغییر جنسیت در غیر خنثی از نظر طبی (به تعبیر اطبا) تنقیص جنسیت محسوب می‎شود بعضی از پزشکان با مواردی مواجهند که شخص از نظر ظاهری بدون هیچ شبهه ای یا مرد است یا زن ولی دارای تمایلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسیاری از این افراد می‎گویند اگر این تغییر ولو به طور صوری و ظاهری صورت نگیرد انتحار خواهیم کرد (تا به حال دوبار این مسأله پیش آمده) و با توجه به اینکه آمارهای علمی نشان می‎دهد این گونه افراد شش الی شانزده ماه بعد از وضعیت جدید پشیمان خواهند شد آیا اطبا در این گونه موارد که با تهدید انتحار مواجهند می‎توانند از باب اینکه حفظ نفس مقدم بر حفظ عضو است، این عمل را انجام دهند؟

جواب: در فرض سؤال اشکال ندارد.

روابط پس از تغییر

(260) سؤال: آیا با تغییر جنس یکی از زوجین یا هر دو عقد آنها باقی است ؟ و در صورت بطلان عقد حکم مهریه و سایر احکام چگونه است ؟

جواب: اگر هر کدام از زن و شوهر پس از ازدواج تغییر جنسیت دهند عقد باطل می‎شود؛ و در صورت دخول، مهر مستقر است و در صورت عدم دخول احوط تصالح است.

(261) سؤال: آیا اگر برادر و خواهر یا دو برادر یا دو خواهر یا عمو و دایی و...

ناوبری کتاب