صفحه ۱۱۳

(253) سؤال: هم جنس گرایان دو نوع هستند یکی آگودیستانیک و دیگری اگوسینتانیک ؛ هم جنس گرایی و یا ازدواج دو هم جنس گرا (از هر نوعی که باشند) با هم چه حکمی دارد؟

جواب: به هیچ وجه جایز نیست و تجویز پزشک و یا توصیه روانپزشک، مجوز این عمل خلاف شرع نمی باشد.

تغییر جنسیت

(254) تغییر جنسیت گاهی ضرورت پیدا می‎کند، مثلا گاهی افراد دوجنسی دچار بیماریها و اختلالات روانی و خانوادگی شدیدی می‎شوند به طوری که پزشک متخصص تنها راه معالجه را در تغییر جنسیت می‎داند؛ و علاوه بر این برای دو جنسی های حقیقی ضرورت دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه دوجنسی های حقیقی نسبت به احکام و انجام وظایف شرعیه مشکلات بسیاری دارند مثل احکام محرمیت، ازدواج، ارث، نماز، دیات و... و تنها راه خروج از این تنگناها تغییردادن جنسیت آنهاست تا اینکه یا به مردان ملحق شوند یا به زنان.

(255) تغییر جنسیت به خودی خود منع شرعی ندارد، بنابراین کسانی که زن هستند و تمایلات شدید مردانه دارند یا بر عکس، می‎توانند تغییر جنسیت دهند؛ ولی اگر عمل جراحی برای تغییر جنسیت یا هر گونه اعمال دیگر مستلزم حرام (از قبیل لمس و نگاه به عورت و...) باشد تغییر جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

(256) سؤال: دوجنسی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‎شوند: دوجنسی های کاذب (خنثای غیر مشکل) دوجنسی های حقیقی (خنثای مشکل) دوجنسی های کاذب خود دو دسته هستند:

1- دوجنسی های کاذب مؤنث: کسانی هستند که وضعیت کروموزومی آنها مؤنث است (طبیعت زنانه دارند) ولی ظاهری کاملا مردانه دارند.

2- دوجنسی های کاذب مذکر: کسانی هستند که وضعیت کروموزومی آنها مذکر است (طبیعت مردانه دارند) ولی ظاهری کاملا زنانه دارند.

ناوبری کتاب