صفحه ۱۱۲

جواب: اگر عقد با رعایت شرایط کامل اجرا شود صحیح است، و این بیماری موجب بطلان آن یا مجوز فسخ آن نمی شود، ولی فرد مبتلا باید خود را معالجه نماید و عملی را که موجب سرایت است انجام ندهد.

(248) سؤال: اگر پس از ازدواج یکی از طرفین و بخصوص مرد دچار سیفلیس شود آیا می‎توانند عقد را فسخ نمایند؟

جواب: عقد را نمی توانند فسخ کنند، ولی می‎توانند به قاضی شرع مراجعه کنند تا قاضی، مبتلا به سیفلیس را وادار به معالجه کند.

(249) سؤال: اگر مادری سیفلیس داشته باشد و در اثر نزدیکی با شوهر آبستن شود و به علت ترس یا غیره به پزشک مراجعه نکند و معالجه ننماید و جنین او مبتلا شود، مسئولیت ابتلای جنین با کیست و شوهر چه می‎تواند بکند؟

جواب: اگر مادر طفل با توجه به مسری بودن مرض اقدام به معالجه نکرده باشد گناهکار است و پدر طفل باید اقدام به معالجه طفل نماید و حق دارد هزینه معالجه را از مادر طفل طلب کند.

(250) سؤال: آیا مردی که دچار سیفلیس شده است نزدیکی و مقاربت برای او جایز است ؟

جواب: اگر به نحوی انجام شود که به زوجه یا جنین ضرری وارد شود یا بیماری منتقل شود جایز نیست.

(251) سؤال: نزدیکی و مقاربت برای کسی که مبتلا به ایدز است چه حکمی دارد؟ وظیفه شرعی و قانونی پزشک چیست ؟

جواب: مبتلایان به این بیماری و وظیفه پزشک در قبال آنها شرعا حکم بیماری سیفلیس را دارد - که حکم آن در پاسخ به سؤال قبل بیان شد - و از حیث قانون باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود.

(252) سؤال: این افراد که ماهیتا مرد هستند (xy) مانند سندروم سوئیر ولی اندام تناسلی زنانه و رحم دارند، آیا می‎توانند به عنوان زن به همسری مرد دیگری درآیند؟

جواب: با فرض اینکه در ظاهر زن هستند ازدواج آنها با مرد مادامی که تغییر جنسیت نداده اند مانع ندارد.

ناوبری کتاب