صفحه ۱۱۱

فصل چهاردهم: ازدواج و تغییر جنسیت

بکارت

(244) معاینه عروس برای بررسی بکارت یا موارد دیگر که مربوط به زناشویی است (مثل عیوبی که موجب فسخ عقد می‎شود) در صورتی که ضرورت داشته باشد توسط پزشک زن و در صورت نبودن، توسط پزشک مرد جایز است.

(245) سؤال: آیا ترمیم پرده بکارت که در اثر وطی به شبهه یا به حرام یا به حلال و یا در اثر پریدن زایل شده، برای کسی که پرده اش زایل شده و نیز برای پزشک ترمیم کننده جایز است یا نه ؟ و در صورتی که آبرو و حیثیت خانوادگی و اجتماعی زن منوط به ترمیم باشد چطور؟

جواب: ترمیم بکارت اگر مستلزم حرامی از قبیل لمس و نظر اجنبی نباشد مانعی ندارد؛ و در صورت ضرورت و توقف حفظ آبرو و حیثیت بر آن، مطلقا مانعی ندارد؛ به شرط اینکه رعایت احتیاط از هر جهت را بنمایند؛ ولی به هر حال نباید در امر ازدواج تدلیس کنند.

بیماریهای ازدواج

(246) سؤال: آیا بیماری برص یا خوره مجوز فسخ عقد می‎باشند؟

جواب: بیماری برص یا خوره در زن مجوز فسخ عقد است؛ ولی بیماریهای دیگر که شبیه برص باشد مثل بیماریهای پوستی و عفونی حکم برص را ندارند و مجوز فسخ عقد نیستند.

(247) سؤال: بیماری سیفلیس نوعی بیماری مسری است که در اثر مقاربت به طرف مقابل منتقل می‎شود و از ماه پنجم بارداری به جنین منتقل می‎شود و در نتیجه سیفلیس مادرزادی ایجاد می‎کند. آیا عقد ازدواج برای مبتلایان به سیفلیس صحیح است ؟

ناوبری کتاب