صفحه ۱۱

مقدمه:

بسمه تعالی

موضوع احکام دینی، دامنه ای وسیع داشته و شامل بسیاری از رشته های علمی و موضوعات مختلف می‎گردد. انسان معتقدی که خود را مقید به احکام شرع می‎داند همواره بر آن است که دستورات آن را سرلوحه اعمال خود قرار داده و رفتار خویش را با آن اصول و موازین بسنجد، لذا نیازمند تدوین احکام و مسائل شرعی در موضوعات تخصصی است و این به معنای فقه پویا و حرکت با زمان است.

کتاب "احکام پزشکی" تلاشی است در جهت پاسخ به این گونه نیازها، که با توجه به جدیدترین مسائل و استفتائات بر اساس آرا و فتاوای فقیه و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری تدوین گردیده است.

ناشر

ناوبری کتاب