صفحه ۱۰۶

عمل جراحی فوری پیدا می‎کند که لازمه اش بیهوش نمودن اوست، ولی در اثر بیهوشی یقین داریم که بچه می‎میرد، آیا جایز است مادر جراحی و عمل شود؟

جواب: در مفروض سؤال حتی الامکان عمل را با بیحسی موضعی یا بدون بیهوشی انجام دهند ولی اگر بیهوش کردن او ضرورت دارد مانعی ندارد.

(233) سؤال: در فرض فوق اگر فقط احتمال فوت بچه برود، آیا باز هم جایز است مادر عمل شود؟

جواب: اگر زن با انجام عمل جراحی حتما نجات پیدا می‎کند اشکال ندارد.

غسل و کفن جنین مرده

(234) اگر جنین سقط شده چهار ماه یا بیشتراز چهار ماه داشته باشد، باید جنین را غسل میت داد و کفن کرد و دفن نمود؛ و کسی که با بدن او تماس داشته است (مانند مادر، پزشک، و یا پرستار) باید غسل مس میت نماید؛ و در صورتی که جنین کمتر از چهار ماه داشته باشد او را در پارچه ای می‎پیچند و بدون غسل دفن می‎کنند؛ و کسی که با او تماس داشته است بهتر است غسل نماید.

دیه سقط جنین

(235) در مواردی که سقط جنین جایز است دیه آن ساقط نمی شود؛ و دیه آن به عهده کسی است که متصدی سقط باشد. بنابراین اگر پزشک با جراحی یا به وسیله تزریق آمپول جنین را سقط کند او ضامن است؛ و اگر خود مادر با خوردن قرص یا استعمال چیزهای دیگر که پزشک نوشته این کار را انجام دهد، مادر ضامن خواهد بود؛ و اگر پدر اطلاع نداشته باشد دیه به او پرداخت می‎شود، و اگر پدر مطلع و اجازه دهد دیه به عهده هر دو می‎باشد و باید آن را به وراث دیگری که در سقط شدن جنین مباشرت نداشته اند، بپردازند.

(236) در مواردی که سقط جنین جایز است، پزشک می‎تواند با اخذ برائت از ورثه جنین، ذمه خود را بریئ سازد؛ و ورثه با یکدیگر مصالحه نمایند.

ناوبری کتاب