صفحه ۱۰۴

(225) سؤال: سقط جنین قبل از دمیدن روح و یا بعد از آن در صورتی که بقای آن برای مادر یا جنین ضرر داشته باشد چگونه است ؟ و آیا ضرورتهای اجتماعی - اقتصادی مجوز سقط جنین قبل از دمیدن روح می‎تواند باشد؟

جواب: اسقاط جنین مطلقا - چه روح در آن دمیده باشد یا نه - حرام است؛ بلی قبل از دمیدن روح، اگر به تشخیص پزشک متخصص متعهد زنده ماندن مادر متوقف بر آن باشد یا اینکه بقای جنین در رحم مستلزم معیوب شدن و ناراحتی غیر قابل تحمل برای مادر باشد، اشکال ندارد.

(226) سؤال: با عکس برداری از جنین درون شکم مادری، معلوم شد که جنین ناقص الخلقه می‎باشد و پس از تولد مانند تکه گوشتی به کناری خواهد افتاد و هیچ گونه فعالیتی نمی تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درک و شعور انسانی خواهد بود؛ بفرمایید:

الف: آیا جایز است در همان حال جنین بودن - قبل از دمیدن روح یا بعد از آن - آن را ساقط نمود؟

ب: اگر این طفل به دنیا آمده و سپس بیمار شد، آیا جایز است که هیچ گونه اقدامی در مورد درمان وی انجام نداد تا زودتر بمیرد و چه بسا از درد و رنج راحت شود؟

جواب: الف: در مفروض سؤال قبل از دمیدن روح مانعی ندارد و بعد از آن محل اشکال است.

ب: درمان به اندازه متعارف لازم است و بیش از آن لازم نیست.

(227) سؤال: آیا در موارد زیر قبل از دمیده شدن روح می‎توان سقط درمانی انجام داد؟

الف: بیماریهایی که می‎دانیم مسلما جنین پس از تولد خواهد مرد.

ب: بیماریهای ژنتیک

ج: ناهنجاریهای نوزادان، مانند: "آنانسفالی"

جواب: موارد مختلف است.

(228) سؤال: اگر پزشکان بگویند در صورتی که زن کورتاژ نکند، در هنگام تولد یا زن می‎میرد یا بچه، آیا می‎توان جنین را قبل از تولد سقط کرد؟

ناوبری کتاب