صفحه ۹۷

- ذبح نموده - قطعه قطعه نما، سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را به سوی خود بخوان، به سرعت به سوی تو خواهند آمد، و بدان خداوند غالب و حکیم است - هم از ذرات بدن مردگان آگاه است و هم توانائی بر جمع آنها را دارد -".سوره بقره (2): آیه 260.

داستان "ارمیا" یا "عزیر" پیامبر که در قرآن به آن اشاره شده است نیز گویای این مطلب است که آنچه مورد شک مردم در مسأله معاد بوده و آنها را به فکر فرو برده، زنده شدن دوباره انسان پس از فروپاشی اجزاء بدن اوست، به خلاصه این داستان توجه کنید:

آن حضرت در حالی که بر الاغی سوار بود و مقداری خوراک و آشامیدنی همراه خود داشت از کنار یک آبادی می‎گذشت، روستا به شکل وحشتناکی در هم ریخته و ویران شده بود و استخوانهای پوسیده ساکنان آن به چشم می‎خورد، وی در حالی که این منظره را دید با خود از روی تعجب و نه انکار گفت: چگونه خداوند این مردگان را زنده می‎کند؟ در این هنگام خداوند جان او را گرفت و صد سال بعد او را زنده کرد و از او سؤال نمود: چقدر در این بیابان بوده ای ؟ فورا جواب داد: یک روز یا کمتر، به او خطاب شد که تو صد سال در اینجا بوده ای، اکنون به غذا و آشامیدنی خود نظری نما و ببین چگونه در طول این مدت به فرمان خدا هیچگونه تغییری در آن پیدا نشده است، ولی برای این که بدانی صد سال در مرگ به سر برده ای نگاهی به الاغ خود نما و ببین چگونه بر عکس غذا و نوشیدنیت از هم متلاشی و پراکنده شده و مرگ اجزاء آن را از هم جدا نموده است، حال ببین چگونه این اجزاء پراکنده را جمع آوری کرده و زنده می‎کنیم، پس از زنده شدن حیوان وی گفت: می‎دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست، یعنی هم اکنون خیالم آسوده گشت و آرامش خاطر پیدا کردم و مسأله رستاخیز مردگان را با تمام وجودم احساس کردم.اقتباس از آیه 259 سوره بقره.

برزخ جهانی بین دنیا و آخرت

احمد: آیا بین دنیا و آخرت جهان دیگری نیز وجود دارد؟

استاد: از آیات قرآن و کلام معصومین (ع) چنین برمی آید که بین این جهان و

ناوبری کتاب