صفحه ۹۵

حضرت فرمود: آیا مال و ثروتی داری ؟ عرض کرد آری، فرمود: چیزی از آن را پیش از خودت فرستاده ای ؟ - در راه خدا مصرف کرده ای ؟ - گفت: خیر، حضرت فرمودند: به همین خاطر است که مرگ را دوست نداری؛ قلب انسان همراه با مال و ثروتش می‎باشد، اگر آن را پیش فرستاد خود نیز دوست دارد به آن ملحق شود و اگر چنین نکرد دوست دارد همراه آن بماند.

3 - عامل سوم خالی بودن پرونده نیکی ها و پر پودن پرونده بدیهاست؛ فردی که خلافهای زیاد مرتکب شده است از مرگ می‎هراسد، زیرا مرگ را آغاز رسیدن به نتائج شوم اعمال خود می‎بیند، بنابراین برای فرار از محاسبه الهی و کیفر اعمال میل دارد هرچه بیشتر مرگ را به عقب بیندازد، او فقط به فکر آبادی دنیای خود بوده و با این کار آخرت خود را ویران نموده است؛ در این صورت همان گونه که از ابوذر یاور باوفای پیامبر(ص) نقل شده است، طبیعی است که دوست ندارد از نقطه آبادی به نقطه ویرانی منتقل شود.

در تاریخ آمده است مردی نزد خلیفه دوم آمد و گفت من فتنه را دوست داشته و از حق بیزارم و به چیزی گواهی می‎دهم که هرگز ندیده ام؛ خلیفه دوم دستور داد او را به زندان انداختند، این ماجرا به گوش حضرت علی (ع) رسید، او به خلیفه دوم فرمود: زندانی کردن این فرد ظلم و ستم است، چراکه منظور او از فتنه مال و ثروت است و قرآن می‎گوید: "به درستی که اموال و اولاد شما فتنه اند" سوره انفال (8): آیه 28. و بیزاری او از مرگ است و در قرآن از آمدن مرگ با کلمه "حق" سوره ق (50): آیه 19. یاد شده است، و او شهادت به یکتائی خداوندی می‎دهد که هرگز او را ندیده است، در اینجا خلیفه دوم فرمود: "اگر علی نبود من هلاک می‎گردیدم".

معاد جسمانی و روحانی

رضا: آیا در قیامت تنها روح ما در دادگاه عدل الهی حاضر می‎شود و یا این که مثل این دنیا دارای جسم و روح هستیم ؟

استاد: از آیات قرآن کریم چنین استفاده می‎شود که انسانها در قیامت با جسم و روحشان زنده خواهند شد. مسأله ای که باعث تعجب و مخالفت مشرکین با

ناوبری کتاب