صفحه ۹۰

می‎خواهد - آزاد باشد و - تا آخر عمر گناه نماید. لذا سؤال می‎کند قیامت کی خواهد آمد." سوره قیامت (75): آیات 3 تا 6.

2 - گاهی نبود آگاهی کافی و ایمان نداشتن به قدرت خداوند باعث رد و انکار قیامت می‎گردد؛ در کتابهای تفسیر آمده است که شخصی قطعه استخوان پوسیده ای را پیدا کرد و با خود گفت با این دلیل محکم با محمد(ص) مبارزه خواهم کرد و سخن او را درباره معاد باطل خواهم کرد، آن را برداشته و پیش پیامبراکرم (ص) آورد و شاید مقداری هم از آن استخوان را در حضور ایشان نرم کرد و به زمین ریخت، سپس گفت: چه کسی می‎تواند این استخوانهای پوسیده را زنده نماید؟ اینجا بود که خداوند آیاتی را بدین مضمون بر پیامبراکرم (ص) نازل کرد که:

"او برای ما مثالی آورد در حالی که آفرینش خود را فراموش کرد، گفت: چه کسی این استخوانها را زنده می‎کند در حالی که پوسیده است ؟ بگو همان کسی آن را زنده می‎کند که نخستین بار آن را آفرید، و او به هر مخلوقی آگاه است".سوره یس (36): آیه 78 و 79.

3 - اعمال و رفتار ناپسند برخی از افرادی که به ظاهر خود را متدین جلوه داده و نقش هدایت جامعه و آگاهی بخشیدن به مردم را بر عهده گرفته اند زمینه انکار بعضی از حقایق را برای عده ای فراهم می‎کند؛ مثلا وقتی مردم به عالمی که تمام فکر و ذکرش دستیابی بر دنیا و ریاست طلبی است نگاه کنند می‎گویند: اگر قیامتی بود اینها چنین نمی کردند، پیداست خبری نیست و این مطالبی که درباره قیامت گفته می‎شود دروغ است و گرنه چرا خود اینها از قیامت نمی ترسند. و یا گاهی بد دفاع کردن ما از موضوعی باعث فرار برخی از مردم از آن مطلب و موضوع می‎شود؛ مثلا اگر راجع به مرگ و قیامت مسائل خرافی و غیر منطقی و پندارهای باطل خود را به جای کلام خداوند متعال و پیامبر(ص) و امامان (ع) برای مردم بیان کنیم، نه تنها آنها اعتقادشان به قیامت محکم نمی شود بلکه گاهی اثر منفی داشته و آنها را از دین هم خارج خواهد ساخت.

ناوبری کتاب