صفحه ۸۴

با محیط بکشاند، تنها چیزی که می‎تواند در آنها امید بدمد و به مقاومت و خویشتن داری دعوتشان نماید و نگذارد آنان هم رنگ محیط فاسد شوند امید به اصلاح نهائی است، در نتیجه انتظار ظهور مصلحی که هر قدر دنیا فاسد شود امید ظهورش بیشتر می‎گردد، اثر فزاینده روانی در اعتقادات این گونه اشخاص دارد و آنها را در برابر امواج نیرومند فساد بیمه می‎کند، به شرط این که مفهوم درست و واقعی انتظار برای افراد جامعه بیان شود، و اگر این معنا دگرگون شود و دچار تحریف گردد دیگر این خاصیت ها را نخواهد داشت.

خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم با رفتار شایسته خود و اصلاح دیگران زمینه حکومت عدل و داد حضرت مهدی (عج) را فراهم آوریم.

ناوبری کتاب