صفحه ۸۳

یک انقلاب و دگرگونی اساسی در طول تاریخ بشر هستند. و در این صورت انتظار یک عامل آگاهی بخش، سازنده و محرک است نه عملی که باعث رکود و خاموشی انسانها می‎گردد.

آثار انتظار ظهور حضرت مهدی (عج)

در اینجا به طور خلاصه به سه اثر مهم انتظار ظهور حضرت مهدی (عج) اشاره می‎نمائیم:

1 - خودسازی فردی:

اصلاح روی زمین و پایان دادن به همه جنایتها و ستمها کار ساده ای نیست، این کار نیاز به افرادی مصمم و بزرگ و نیرومند و شکست ناپذیر دارد؛ افرادی که دارای اندیشه ای بلند بوده و آمادکی کامل روحی و فکری جهت پیاده نمودن آن برنامه عظیم را دارند. منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی هرگز نمی تواند نقش تماشاچی را داشته باشد، بلکه باید روح و فکر خود را شستشو داده و خود را از آلودگی ها پاک نماید تا بتواند در صف مبارزان و یاوران حضرت مهدی (عج) قرار گیرد.

2 - همیاری اجتماعی:

منتظران واقعی علاوه بر پرداختن به خودسازی موظف هستند مراقب یکدیگر نیز باشند و علاوه بر اصلاح خویش در اصلاح دیگران نیز بکوشند؛ زیرا برنامه عظیم و سنگینی که در انتظارش به سر می‎برند یک برنامه فردی نیست، بلکه برنامه ای است که همه افراد باید در آن شرکت جویند. بنابراین منتظران واقعی ظهور حضرت (عج) علاوه بر این که برای اصلاح خود می‎کوشند، اصلاح دیگران را نیز وظیفه خود می‎دانند؛ و این اثر سازنده دیگری است برای انتظار.

3 - امیدبخشی:

هنگامی که فساد فراگیر شود و اکثریت مردم را به سوی آلودگی بکشاند، گاهی افراد پاک در بن بست سخت روانی قرار گرفته و فکر می‎کنند کار از کار گذشته و دیگر امیدی به اصلاح نیست و تلاش و کوشش برای پاک نگاه داشتن خود و دیگران بیهوده است؛ و این یأس و ناامیدی ممکن است آنها را بتدریج به سوی فساد و همرنگی

ناوبری کتاب