صفحه ۸۰

خواستار حکومت توحیدی آن حضرت گردند و از همه جا ناامید شده و از شدت گرفتاری و ظلم و ستم به ستوه آیند، در آن هنگام حضرت ظاهر شده و به وسیله نیروی مقتدری که در اختیار دارد دستگاه ظلم و ستم را واژگون ساخته و با اجرای احکام الهی جهان را پر از عدل و داد می‎نماید.

نواب خاص امام زمان (عج)

علی: جانشینان و نواب خاص امام زمان (ع) چه کسانی بودند؟

استاد: افراد متعددی که در تاریخ نامشان ذکر شده است نیابت حضرت را در دوران غیبت صغری به عهده داشتند، ولی نواب معروف آن حضرت چهار نفرند که عبارتند از:

1 - عثمان بن سعید 2 - محمد بن عثمان 3 - حسین بن روح 4 - علی بن محمد السمری.

رضا: آیا ممکن است فردی چندین هزار سال عمر کند؟

استاد: مسأله عمر درازمدت یک مطلب غیر علمی نیست، چرا که طول عمر هیچ موجود زنده ای از نظر علمی میزان ثابت و معینی ندارد که با فرارسیدن آن مدت مرگ حتمی باشد، و به عبارت دیگر طول عمر علت اساسی مرگ نیست، بلکه علت اصلی مرگ اختلالاتی است که در همه اعضاء مهم بدن یا یکی از آنها رخ می‎دهد و تا چنین اتفاقی نیفتد مرگ فرا نمی رسد، اگر آن اختلالات قبل از پیری و عمر طبیعی رخ دهد انسان جوان مرگ می‎شود، در غیر این صورت طبق جریان عادی در پیری مرگ گریبان انسان را می‎گیرد؛ بنابراین اگر شخصی توانست خود را از آن عوارض و اختلالات حفظ کند طول عمر باعث مرگ او نخواهد شد.

درست است که نیروهای جسمی انسان هرچه باشد بالاخره محدود و پایان پذیر است، اما این سخن به آن معنی نیست که بدن یک انسان یا موجود زنده دیگر، توانائی زیست بیشتر از مقدار عادی را ندارد و اگر مثلا به سن 150 سالگی رسید حتما قلب او متوقف خواهد شد، بلکه میزان طول عمر موجودات زنده بستگی زیادی با وضع زندگی آنها دارد و با تغییر شرایط کاملا تغییر پیدا می‎کند، و لذا هیچ یک از دانشمندان جهان میزان معینی برای عمر انسان بیان نکرده اند بلکه به عکس توانسته اند

ناوبری کتاب