صفحه ۷۷

بدین جهت "عسگری" می‎نامیدند که در شهر سامراء تحت نظر و مراقبت لشگر بنی عباس بود، و "عسگر" در زبان عرب به معنی "لشگر" است. وی همچنین مدتی از عمر شریف خویش را در زندان به سر برد.

12 - حضرت امام مهدی (عج)

وی در نیمه شعبان سال 255 یا 256 هجری قمری در شهر "سامراء" به دنیا آمد. وی همنام پیامبراکرم (ص) بوده و "مهدی، قائم، صاحب الزمان، امام عصر و حجت" از لقب های اوست. پدرش "امام حسن عسگری (ع)" و مادرش "نرجس" می‎باشد. آن حضرت را تا سال 260 که پدر بزرگوارش زنده بود افراد زیادی در خانه امام حسن عسگری (ع) در حال کودکی ملاقات نموده و آثار عظمت و بزرگی و نشانه های امامت او را دیدند. از سال 260 هجری که پدر ارجمندش از دنیا رفت آن حضرت از نظرها غایب شد؛ زیرا که پادشاهان بنی عباس قصد کشتن او را داشته و لذا برای دستگیری وی تلاش زیادی می‎نمودند. آن حضرت هم اکنون زنده است و وقتی که اوضاع عمومی جهان اسلام مساعد شود و زمینه تأسیس حکومت جهانی اسلامی فراهم گردد ظهور خواهند نمود.

بحث بیشتر درباره امام دوازدهم (ع) را به جلسه بعد واگذار می‎کنیم.

ناوبری کتاب