صفحه ۷۱

گفتار دهم: آشنایی با زندگی پیشوایان دین

استاد: لفظ "شیعه" در لغت به گروه و جمعیتی گفته می‎شود که دارای خط مشترکی هستند و به معنای پیرو و تابع هم می‎آید؛ ما را شیعه دوازده امامی می‎گویند چون اعتقاد به امامت پیشوایان دوازده گانه داشته و از آنها پیروی می‎نمائیم. این کلمه نخستین بار توسط پیامبراکرم (ص) بر پیروان حضرت علی (ع) گفته شد، در حدیث معروفی از ام سلمه همسر پیامبراکرم (ص) آمده است که حضرت (ص) فرمودند: "شیعیان و پیروان علی رستگاران و نجات یابندگان قیامت هستند".

یکی از وظایف هر فرد شیعه این است که اولا رهبران و پیشوایان خود را به خوبی بشناسد، و ثانیا از آرمانها و اهداف آنها پیروی نماید. تمام تلاش ائمه (ع) آشنایی انسانها با خدا و فرمانبرداری و اطاعت آنها از خالق یکتا بوده است، و تنها خواسته ای که پیامبراکرم (ص) به عنوان پاداش از مسلمانها خواسته دوستی و محبت خاندان و اهل بیت اوست سوره شوری (42): آیه 23.. البته مراد از مودت و محبت یک دوستی ساده و یا اعتقاد خشک نیست، بلکه هدف دوستی و علاقه ای است که به دنبالش قبول رهبری معصومین (ع) در مسائل اعتقادی و عملی و اخلاقی و اجتماعی بعد از پیامبر گرامی اسلام باشد؛ زیرا که محبت عامل مؤثری است برای پیروی کردن، همان گونه که در قرآن مجید آمده است: "ای پیامبر بگو اگر خدا را دوست می‎دارید پس از من پیروی کنید".سوره آل عمران (3): آیه 31.

ناوبری کتاب