صفحه ۶۷

منطقی است که چنین خدای مهربانی از بزرگترین نیازمندیهای بشر یعنی تعیین راهنما غافل بماند و انسان را بدون پیشوا و مربی رها نماید.

امتیازات و ویژگی های امام

احمد: ویژگی های امام چیست ؟ آیا امامت هم مثل پیامبری دارای شرایطی است ؟

استاد: آری امام هم باید دارای امتیازاتی باشد تا بتواند زمام دین و دنیای مردم را بر عهده بگیرد، که پاره ای از این شرایط و ویژگی ها به این قرار است:

1 - او باید انسانی معصوم و به دور از هرگونه گناه و آلودگی و خطا و اشتباه باشد؛ زیرا انسان آلوده هرگز نمی تواند مردم را از آلودگی پاک نماید.

2 - امام باید از علم بی پایان الهی بهره مند باشد تا بتواند احکام و حقایق اسلام را آن طور که هست برای مسلمانان بیان نماید، وگرنه گفتار او اطمینان آور نبوده و مردم به حقیقت معارف اسلامی نخواهند رسید.

3 - او باید از طرف پیامبراکرم (ص) یا فردی که قبل از وی امامتش ثابت شده به امامت معین شود؛ چرا که غیر از خدا و رسول و امام معصوم کسی نمی تواند کمال ذاتی، علوم الهی و معصوم بودن فردی را تشخیص دهد.

به علاوه از اخبار و احادیث استفاده می‎شود که ائمه اطهار(ع) مانند پیامبران دارای معجزاتی بوده اند و می‎توانسته اند در مواقعی که لازم بوده و اثبات امامت و مقام عصمت آنها اقتضا می‎کرد کارهائی را انجام دهند که از افراد عادی بشر ساخته نبود، البته این بدان معنا نیست که بگوئیم تمام معجزاتی که به امامان شیعه نسبت داده شده سخن درست و صحیحی باشد.

از مطالب گفته شده تا اینجا روشن شد که تفاوت پیامبر و امام این است که: پیامبر مؤسس دین و آورنده احکام شریعت از راه وحی است، ولی امام حافظ و نگهدارنده احکام و اجرا کننده آنهاست.

رضا: آیا بر پیامبراکرم (ص) تعیین جانشین برای بعد از خود لازم بوده، و آیا امامان ما شیعیان از طرف پیامبراکرم (ص) مشخص شده اند؟

استاد: این روشن و مسلم است که هر کس در اجتماع دارای منصب و مقامی باشد و سرپرستی و زمامداری جمعیتی را بر عهده گیرد، اگر به طور موقت بخواهد به جائی

ناوبری کتاب