صفحه ۶۴

استاد: اگر تمام دستورات اسلام امور جزئی و مشخص بود و مربوط به امر خاص و شخص معین و منطقه مخصوصی بود اشکال شما راه پیدا می‎کرد، اما با توجه به این که در دستورات اسلام یک سلسله اصول کلی و بسیار وسیع و گسترده وجود دارد که می‎تواند نیازهای هر عصری را پاسخگو باشد دیگر جائی برای این اشکال وجود ندارد، و اصلا "اجتهاد" به معنی تلاش برای پیدا کردن حکم مسائل جزئی از این دستورات کلی است و "مجتهد" به کسی می‎گویند که بتواند با استفاده از قرآن و مدارک و منابع به یادگار مانده از پیامبر(ص) و ائمه (ع) وظیفه انسانها را در هر عصری در برابر مسائل جدید مشخص نماید.

ناوبری کتاب