صفحه ۶۳

علی: سیر ترقی و تکامل انسان حد و مرزی ندارد و لذا می‎بینیم که انسانهای امروز در مرحله ای بالاتر از علم و دانش نسبت به گذشتگان قرار دارند، با این حال چرا دفتر نبوت و پیامبری به طور کلی بسته شده و انسان در این حرکت و سیر تکاملی از پیامبران جدید محروم شده است ؟

استاد: گاه انسان به مرحله ای از رشد و بلوغ فکری و فرهنگی می‎رسد که می‎تواند با استفاده مداوم از اصول و تعلیماتی که پیامبر خاتم به طور جامع در اختیار او گذارده راه را به خوبی ادامه دهد بدون آن که به شریعت تازه ای نیاز داشته باشد، مثلا یک دانش آموز در مرحله های مختلف تحصیلش نیاز به استاد دارد اما وقتی به درجه صاحب نظری رسید دیگر نزد استاد جدیدی ادامه تحصیل نمی دهد بلکه با اتکا به آنچه از محضر استادهای پیشین و خصوصا استاد اخیر خود دریافته به بحث و تحقیق و بررسی می‎پردازد و مسیر تکاملی خود را ادامه می‎دهد. و بر همین اساس انبیای پیشین برای آن که انسان بتواند در این راه پرنشیب و فرازی که به سوی تکامل وجود دارد پیش برود، هر کدام قسمتی از نقشه این مسیر را در اختیار او گذاشتند تا انسان این شایستگی را پیدا کند که نقشه کلی و جامع تمام راه را به وسیله آخرین پیامبر از سوی خداوند بزرگ دریافت نماید. البته این مطالب فقط در مورد نیاز نداشتن به آئین و دین جدید است و گرنه مسأله امامت که همان نظارت کلی بر اجرای این اصول و قوانین و دستگیری از بازماندگان در راه می‎باشد مسأله دیگری است که هرگز انسان از آن بی نیاز نیست؛ و روی همین اساس پایان یافتن سلسله نبوت هرگز به معنی بی نیاز بودن از سلسله امامت نمی باشد، که ان شاء الله در بحث امامت به این موضوع خواهیم پرداخت.

اصول کلی اسلام پاسخگوی مسائل در هر زمان

احمد: نیازهای انسان در هر زمانی تغییر می‎کند در حالی که قوانین دین اسلام مربوط به مسائل و نیازهایی است که در زمانهای گذشته وجود داشته است، حال با این دستورات چگونه می‎توان نیازهای گوناگون انسان را که هر زمانی در حال تحول و تغییر است پاسخ داد؟

ناوبری کتاب