صفحه ۶۲

با گذشت زمان به کهنگی و فرسودگی نمی گراید، و بدین جهت اسلام نه تنها از نظر مکانی محدود به منطقه خاصی نیست که از نظر زمان هم قیدی ندارد و همه آیندگان را شامل می‎شود و بدین گونه است که از پیامبراکرم (ص) در قرآن مجید به عنوان "خاتم النبیین" سوره احزاب (33): آیه 40. یاد می‎گردد؛ کلمه "خاتم" به معنی چیزی است که به وسیله آن پایان داده می‎شود، و همچنین به معنی چیزی است که با آن اوراق و مانند آن را مهر می‎زنند. این کلمه از ریشه "ختم" به معنی "پایان" گرفته شده است و از آنجا که مهرزدن در پایان و خاتمه نوشته قرار می‎گیرد، نام خاتم برروی وسیله ای که با آن مهر می‎زنند گذاشته شده است. انگشتر را هم "خاتم" می‎گویند چون در قدیم روی انگشترهایشان نقش ها و نوشته هائی را حک می‎نمودند و به وسیله آن انگشتر نامه ها را مهر می‎کردند؛ وقتی پیامبر گرامی اسلام (ص) تصمیم گرفت دعوت خود را گسترش داده و به پادشاهان و سلاطین روی زمین نامه بنویسد، دستور داد انگشتری برایش ساختند که روی آن جمله "محمد رسول الله" حک شده بود و نامه های خود را با آن مهر می‎کرد. و بدین گونه کلمه "خاتم النبیین" که در قرآن برای پیامبراکرم (ص) ذکر شده است دلالت بر آخرین پیامبر الهی بودن وی می‎نماید، و این فکری سطحی نگر است که گفته شود مراد از این کلمه این است که پیامبر اسلام انگشتر پیامبران است و زینت آنها حساب می‎شود.

مسأله خاتمیت پیامبر امری است که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند و در آیات فراوانی از قرآن به آن اشاره یاتصریح گردیده است، ترجمه یکی از آیات چنین است:

"محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده، ولی رسول خدا و خاتم پیامبران است".سوره احزاب (33): آیه 40. و نیز روایات متعددی از معصومین (ع) در این باره نقل شده است که در اینجا به ذکر یک نمونه از آن بسنده می‎کنیم:

پیامبراکرم (ص) به حضرت علی (ع) در حدیث منزلت چنین فرمود: "تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود".

ناوبری کتاب