صفحه ۵۴

3 - به آنها حکمت و دانش می‎آموخت، چرا که جهل منشاء تاریکی و گمراهی روح است.

رسول اکرم (ص) برنامه خویش را از "ام القری" یعنی اصل و مادر آبادیهای حجاز که شهر "مکه" است آغاز نمود. نخست مأمور تبلیغ بستگان نزدیک خویش گردید تا آنها را به راه راست هدایت نماید و هسته ابتدائی اسلام محکم گردد، آنگاه مأموریت تبلیغ دیگران را پیدا کرد، و پس از محکم گردیدن پایه های اسلام مأمور انذار و تبلیغ جهانیان شد و بر این اساس نامه هایی به سران بزرگ جهان آن روز نوشته و "کسراها" و "قیصرها" را به اسلام دعوت نمود.

و به راستی وجود پیامبراکرم (ص) رحمت و نعمتی بود از جانب خداوند برای همه جهانیان؛ زیرا که او عهده دار نشر آئینی شد که سبب نجات همه انسانهاست؛ حال اگر گروهی از این رحمت بی پایان خداوند استفاده نمی کنند مربوط به خودشان است و تأثیری در عمومی بودن این رحمت ندارد. به هر حال در دنیای امروز که فساد و تباهی و ظلم و بیدادگری از در و دیوار آن می‎بارد و آتش جنگها در هر سوی آن شعله ور است، در دنیائی که جهل، فساد اخلاق، خیانت، استبداد و تبعیض هزاران آشفتگی و نابسامانی آفریده، در چنین جهانی مفهوم "رحمة للعالمین" بودن پیامبر از هر زمانی آشکارتر است، چه رحمتی بالاتر از این که وی با آوردن برنامه ای کامل که عمل به آن نقطه پایانی است بر این بدبختی ها و سیه روزی ها انسان را به سوی خوشبختی دو جهان راهنمائی می‎کند.

چه غم دیوار امت را، که دارد چون تو پشتیبان
چه باک از موج بحر،بحر: دریا. آن را که باشد نوح کشتیبان

تمام تلاش و کوشش پیامبراکرم (ص) برای هدایت انسانها به طرف پروردگار است و در این راه هیچ مزد و پاداشی طلب نمی کند، بلکه هدایت مردم را اجر خویش قرار می‎دهد؛ چرا که هدایت امت اجر معنوی فوق العاده ای برای پیامبر دارد.

ناوبری کتاب