صفحه ۵۱

حکومت الهی و به دست آوردن قدرتهای لازم در جهت پیاده نمودن احکام خداوند سعی و تلاش می‎نماید، و به عبارت دیگر وظیفه امام اجرای دستورات خداست در حالی که وظیفه رسول ابلاغ و رسانیدن این احکام است.

برخی از پیامبران مانند پیامبر اسلام (ص) عهده دار هر سه مقام بودند، و عده ای از آنها یا فقط نبی بودند و یا مقام رسالت را هم به دوش داشتند.

از میان پیامبران عده ای "اولواالعزم" بوده اند؛ "عزم" به معنی اراده محکم است، و به پیامبرانی که صاحب شریعت و آئین جدید بودند پیامبران اولواالعزم می‎گویند؛ زیرا آنها با مشکلات و گرفتاریهای زیادی روبرو بودند و برای مقابله با این سختی ها احتیاج به عزم و اراده محکمتری داشتند.

با توجه به مطالعه برادران پیرامون بحث برادرمان رضا بفرماید این پیامبران چند نفر هستند.

رضا: آنها پنج نفر هستند: 1 - حضرت نوح (ع)، 2 - حضرت ابراهیم (ع)، 3 - حضرت موسی (ع) که "تورات" کتاب اوست 4 - حضرت عیسی (ع) که "انجیل" کتاب اوست 5 - حضرت محمد(ص) که "قرآن" کتاب اوست.

استاد: آفرین، ناگفته نماند طبق حدیثی ابوذر از پیامبراکرم (ص) راجع به تعداد پیامبران الهی سؤال می‎کند، پیامبر(ص) می‎فرماید: آنها صد و بیست و چهار هزار نفر بودند؛ بعد ابوذر از رسولان آنها یعنی کسانی که مأمور ابلاغ تکالیف الهی بودند می‎پرسد، حضرت می‎فرماید: سیصد و سیزده نفر آنها رسول بودند.

حال برادرمان علی بفرمایند پیامبرانی که نام آنها صریحا در قرآن آمده است چند نفرند.

علی: 26 نفر هستند و آنها عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، صالح، هود، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، لوط، یعقوب، موسی، هارون، شعیب، زکریا، یحیی، عیسی، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوالکفل، ایوب، یونس، عزیر و محمد(ص) .

استاد: متشکرم، البته باید در نظر داشت که در قرآن به پیامبران دیگری چون حضرت شموئیل، ارمیا، خضر و یوشع نیز اشاره شده ولی صریحا نام آنها برده نشده است.مراجعه شود به: سوره بقره (2): آیات 247 و 259، سوره کهف (18): آیات 60 و 65.

ناوبری کتاب