صفحه ۴۰

"بدان ای پسرم اگر برای خدا شریکی وجود داشت، پیامبرانش برای راهنمائی تو می‎آمدند و آثار سلطنت و فرمانروائی آن خدای را در جهان آفرینش مشاهده می‎کردی و اعمال و صفاتش را می‎شناختی، ولی او خدائی است یکتا."

علی: چه اشکالی دارد خدایان دیگری وجود داشته باشند اما پیامبری نفرستند؟

استاد: چگونه ممکن است خدائی نسبت به برترین مخلوق خود یعنی بشر این گونه بی تفاوت باشد و برای آنان رهبر و راهنمائی که آنان را به سعادت دعوت نماید نفرستد؛ ان شاء الله در بحث نبوت گفته خواهد شد که فرستادن پیامبر یک امر لازم و ضروری است.

راه سوم:

با یک استدلال ساده می‎توان پی به یگانگی خالق هستی برد و آن این که: برفرض اگر دو خدا یا چند خدا وجود داشته باشد، برای به وجود آمدن یک پدیده مثلا "کره مریخ" چند حالت وجود دارد:

الف - هر یک از آن خدایان به تنهائی و به طور جداگانه کره مریخ را خلق کرده اند، یک بار خدای اول آن را آفریده، و یک بار خدای دوم و... در حقیقت کره مریخ چندین مرتبه خلق شده است. باطل بودن این صورت روشن و بدیهی است؛ زیرا هر شیئی بیش از یک بار خلق نشده است، به علاوه بعد از آفریده شدن آن چیز به دست خدای اول دیگر آن چیز موجود شده است و احتیاج به آفریده شدن توسط خدای دوم ندارد.

ب - آن خدایان به طور اشتراکی و با همیاری یکدیگر کره مریخ را آفریده اند، در این صورت این پرسش پیش می‎آید که آیا این خدایان به تنهایی قادر بر خلق این کره هستند یا خیر؟ اگر بگویید خیر، پس معلوم است که این خدایان همگی محتاج یکدیگرند و قبلا گفته شد خالق هستی نیازمند به غیر خودش نیست و احتیاج و نیاز با خداوندگاری سازگار نیست. و اگر هر کدام به تنهائی قادر بر آفریدن کره مریخ هستند اما با این حال از کمک خدایان دیگر استفاده می‎کنند، این کمک گرفتن دلایلی دارد و بدون جهت نمی تواند باشد؛ یا هر خدا می‎خواهد نیروی کمتری برای آفریدن آن پدیده به کار برد، و یا می‎خواهد از مخالفت و کارشکنی خدایان دیگر در امان باشد،

ناوبری کتاب