صفحه ۳۴۸

پرسش و پاسخ

س: کدام یک از حیوانات دریایی حلال گوشت و کدام یک حرام گوشت هستند؟

ج: از میان حیوانات دریایی میگو و همچنین ماهی پولک دار حلال است گرچه پولکهای آن هنگام صید یا به واسطه امر دیگری ریخته باشد و ماهی بدون پولک حرام گوشت است؛ چنانکه سایر حیوانات دریایی همانند نهنگ، خرچنگ و قورباغه نیز حرام می‎باشند.

س: از میان پرندگان کدام یک حرام گوشت و کدام یک حلال گوشت هستند؟

ج: آن دسته از پرندگانی که دارای چنگال بوده و درنده می‎باشند مانند: عقاب، باز، کرکس و شاهین حرام گوشت می‎باشند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب گوشت انواع کلاغ نیز حرام می‎باشد، ولی گوشت پرندگانی مانند: انواع کبوتر، کبک، تیهو، قطا، مرغ خانگی، مرغابی، بوقلمون و انواع گنجشک حلال است؛ و گوشت پرستو گرچه حلال است ولی کشتن آن مکروه است؛ و از خوردن گوشت هدهد (شانه به سر) بنابر احتیاط پرهیز شود.

س: از میان چهارپایان کدام یک حلال گوشت و کدام یک حرام گوشت هستند؟

ج: از چهارپایان اهلی گوشت "شتر"،"گاو"،"گوسفند" حلال است و خوردن گوشت اسب، قاطر و الاغ کراهت دارد. و از چهارپایان وحشی گوشت "آهو"، "گوزن"، "گاو وحشی"، "قوچ"، "بزکوهی" و "گورخر" حلال است. و خوردن شیر و گوشت سگ، خوک و حیوانات درنده ای که معمولا نیش و چنگال دارند مانند: شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، کفتار، شغال، روباه، گربه و حیواناتی نظیر خرس، بوزینه و خرگوش حرام می‎باشد.

س: خوردن گوشت جانوران ریز و خزندگان و انواع حشرات چون: موش، مار، سوسمار، مارمولک، خرچنگ، عقرب، سوسک، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شب پره و انواع کرمها چگونه است ؟

ج: حرام است.

ناوبری کتاب