صفحه ۳۴۶

داشته و با توجه کامل به وضع جسم و جان انسان با تمام ویژگیهایش بوده است؛ مثلا در برخی از روایات ذکر شده است که خوردن مردار بدن را ضعیف و رنجور نموده، نیروی آن را کاسته و نسل را قطع می‎کند و کسی که به خوردن آن ادامه دهد با سکته و مرگ ناگهانی از دنیا می‎رود.

3 - رعایت بهداشت و اجتناب از خوردن غذاهایی که به گونه ای به واسطه یکی از اشیایی که در اسلام نجس شمرده شده آلوده گشته است.

4 - اجتناب از پرخوری و خوردن و آشامیدن در حال سیری؛ سرچشمه بسیاری از بیماریها، غذاهای اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسان باقی می‎ماند، این مواد اضافی هم بار سنگینی است برای قلب و سایر دستگاههای بدن و هم منابع آماده ای است برای انواع عفونتها و بیماریها.

در تفسیر "مجمع البیان" آمده است که هارون الرشید طبیبی مسیحی داشت که مهارت او در پزشکی معروف بود. روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت: من در کتاب آسمانی شما چیزی از طب نمی یابم، در حالی که دانش مفید بر دو گونه است، علم ادیان و علم ابدان، وی در پاسخش چنین گفت: خداوند همه دستورات پزشکی را در نصف آیه از کتابش چنین آورده است:

(کلوا واشربوا و لا تسرفوا) سوره اعراف (7): آیه 31.
"بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید"

و پیامبر ما هم طب را در این دستور خویش خلاصه کرده است: "معده خانه همه بیماریهاست، و پرهیز و امساک سرآمد همه داروهاست..."

طبیب مسیحی هنگامی که این سخنان را شنید گفت: "قرآن شما و پیامبرتان طبی برای جالینوس باقی نگذاشته است." مجمع البیان، ج 4، ص 413.

اندرون از طعام خالی دار ____ تا درو نور معرفت بینی
تهی از حکمتی به علت آن ____ که پری از طعام تا بینی گلستان، باب دوم، اخلاق درویشان، حکایت 21.

ناوبری کتاب