صفحه ۳۴۵

گفتار سی ویکم: خوردنیها و آشامیدنیها

"ای کسانی که ایمان آورده اید از غذاهای پاکیزه ای که به شما روزی نموده ایم بخورید و سپاس خدای را بجا آورید." سوره بقره (2):آیه 172.

با توجه به این که نوع تغذیه در روح انسان تأثیر فراوانی دارد و غذاهای مختلف آثار اخلاقی و جسمانی متفاوتی دارد، دین اسلام توجه خاصی نسبت به این امر نموده است و با بیان دستوراتی اهمیت دقت و رسیدگی به امر تغذیه را متذکر شده که در اینجا به پاره ای از این دستورات اشاره می‎شود:

1 - خودداری از خوردن و آشامیدن چیزهایی که از راه حرام چون دزدی، قمار، رشوه، رباخواری و... به دست آمده است؛ مردی خدمت پیامبراکرم (ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود، حضرت فرمود: "راه به دست آوردن غذای خود را پاکیزه نما و از خوردن هرگونه غذای حرام بپرهیز". وسائل الشیعه، باب 67 از ابواب دعا، حدیث 5، ج 7، ص 145.

و در حدیث قدسی آمده است: "هیچ دعایی نزد من بدون اجابت نمی ماند مگر دعای کسی که حرام خوار است". همان مصدر، حدیث 4.

2 - پرهیز از خوردن و آشامیدن چیزهایی که شرع مقدس آن را حرام نموده است مانند: شراب، گوشت خوک، خون، مردار و... چرا که تحریم این اشیاء فلسفه خاصی

ناوبری کتاب