صفحه ۳۴۴

س: آیا زن می‎تواند شغلی را انتخاب کند که مراعات حجاب برای او ممکن نیست ؟

ج: چون اصل لزوم حجاب برای زن از ضروریات اسلام است زن باید شغلی را انتخاب نماید که بتواند حجاب شرعی خود را حفظ نماید.

س: زن چه مقداری از بدن خود را از مرد نامحرم باید بپوشاند؟

ج: زن باید بدن، سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن صورت و دستها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مرد و لذت بردن از آن نباشد لازم نیست، هرچند پوشاندن آن خوب است؛ ولی بنابر احتیاط قدمهای خود را بپوشاند و پوشش او طوری باشد که برجستگیهای بدن وی نمایان نباشد.

ناوبری کتاب