صفحه ۳۴۲

و چه زیبا سعدی این سخن را به نظم کشیده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند ____ که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار ____ دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی ____ نشاید که نامت نهند آدمی گلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت 10.

رابطه مسلمانان با افراد غیر مسلمان نیز باید بر اساس دستورات اسلام باشد و از انجام کارهایی همچون تخلف از قرارداد و وعده، فریبکاری، کم فروشی در دادوستد، خیانت در امانت و ستمکاری باید اجتناب کنند.

پرسش و پاسخ

س: اگر انسان از مسلمانی غیبت کرده یا به او تهمت زده است وظیفه اش چیست ؟

ج: در صورتی که از او غیبت نموده است و برایش ممکن است که از او حلالیت بخواهد باید چنین کند وگرنه باید برای او از خدا طلب آمرزش نماید و اگر به او تهمت زده است یا غیبتی نموده که سبب شکست او شده است در صورتی که ممکن است باید آن را جبران و برطرف نماید.

س: اگر در جلسه ای از فرد مؤمنی غیبت شود وظیفه شنونده چیست ؟

ج: در صورتی که قدرت دارد باید از آن مؤمن دفاع نماید.

س: آیا مسافرت به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنجا جایز است ؟

ج: در صورتی که اطمینان داشته باشد که در عقیده و عمل او انحرافی صورت نمی گیرد اشکال ندارد، و کسانی که در کشورهای غیر اسلامی اقامت گزیده اند اگر نسبت به خود یا زن و فرزندان خویش خوف انحراف داشته باشند باید به سرزمینی که از خطر انحراف در امان هستند هجرت نمایند.

س: آشکار کردن راز دیگران چه حکمی دارد؟

ج: اگر کسی بر اثر تجسس بر رازی از رازهای زندگی خصوصی دیگران آگاه شود، نباید آن را افشا نماید و اگر آن را افشا کند و باعث پدید آمدن زیان مالی یا

ناوبری کتاب