صفحه ۳۴۱

گفتار سی ام: روابط اجتماعی

معاشرت و برخورد مسلمانان باید بر اساس برادری و حفظ حقوق و شخصیت یکدیگر انجام گیرد و اموری از قبیل عدالت، احسان، صداقت، احترام متقابل، فداکاری، حفظ امنیت، رازداری، همیاری و... را در معاشرت با یکدیگر رعایت نمایند و از کارهایی چون غیبت، تهمت، حسد، تکبر، ماجراجویی، تجسس، دروغ، چاپلوسی، نیرنگ، پایمال کردن حق یکدیگر، مسخره نمودن دیگران، خیانت و... خود را پاک نمایند.

بر همه مسلمانان لازم است که در برخوردهای خود با دیگران به خصوص پدر و مادر، مربیان و اساتید، همسایه، بستگان و بزرگان دین و دانش و همه کسانی که به گونه ای بر آنها حقی دارند جنبه های انسانی و آداب اسلامی را رعایت نموده و نسبت به رفع مشکلات دیگر مسلمانان خصوصا افراد محروم و مستضعف، سالخورده و مصیبت دیده به اندازه قدرت و توان خود اقدام نمایند.

در سخنی از امام صادق (ع) چنین آمده است: "انسانهای با ایمان برادر یکدیگر بوده و همانند بدن واحدی هستند که اگر یک قسمت از آن دچار بیماری گردد اثر و درد آن در تمام بخشها ظاهر می‎شود." اختصاص شیخ مفید(ره)، ص 32.

ناوبری کتاب