صفحه ۳۳۹

س: کسی که مسئولیت انجام کار مشروعی را در ارگان یا اداره ای پذیرفته است اگر در انجام وظایف خود کوتاهی نماید آیا نسبت به حقوق و دستمزدی که می‎گیرد ضامن است ؟

ج: بله، علاوه بر این که گناه کرده، ضامن دستمزد نیز می‎باشد چون این فرد در حقیقت امانتی را قبول نموده و لازم است مسئولیت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد.

س: گرفتن پول یا هر چیز دیگر توسط کسانی که در ارگان یا مؤسسه ای موظف به انجام کارهای مراجعه کنندگان بدون گرفتن پول از آنها هستند چه حکمی دارد؟

ج: گرفتن آن حرام است، بخصوص اگر به وسیله رشوه، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را پایمال نماید.

س: آیا گرفتن جایزه هایی که بانک برای تشویق سپرده گذاران و یا سایر مؤسسات برای تشویق خریداران به وسیله قرعه کشی به برخی افراد می‎دهند جایز است ؟

ج: گرفتن این جوایز اشکالی ندارد، مگر این که قرض دادن به بانک به قصد گرفتن جایزه باشد.

ناوبری کتاب